Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
   Guide til
kjøp av PC-utstyr

Operativsystem og OEM-software

 

   

Windows XP Home Edition i begrenset nett

Med Windows XP Home Edition kan du koble sammen flere PC-er. Du må da ha et nettverkskort i hver PC. PC-ene kobles sammen med kabel. Man kan da dele filer og kataloger (mapper). Det er mulig å bestemme hvem som skal ha tilgang til hvilke kataloger. Brukernavn og passord kan benyttes. Det er likevel sterke begrensninger på hva et slikt nettverk kan brukes til. Det kan passe bra som et privat nett hjemme. Men det bør ikke være mer enn rundt 8 - 10 PC-er i et slikt nett. Dette fordi infomasjon mellom maskinene ikke flyter like lett som i et ordentlig nettverk (LAN/WAN). Man har heller ikke en server i et slikt nettverk som brukerne logger seg inn via. Det er altså snakk om PC-er som er koblet sammen snarere enn det man forbinder med et nettverk i en bedrift der man har en server, hvor serveren gjerne er tilknyttet Internett og gir Internett-tilgang videre til de andre maskinene.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.