Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
   Guide til
kjøp av PC-utstyr

Skjerm

 

   

Valg av CRT-skjerm

Gammeldagse PC-skjermer kalles CRT. Det er skjermer som er store og tunge. De har katoderør. Disse er mest brukt fordi de er billigst og fordi de gir et godt bilde.

Størrelse:
Måles i tommer. De siste årene var 17" svært populært. Dette fordi det er tilstrekkelig til tekstbehandling, regneark, Internett og spill. Men en større skjerm er alltid en fordel. Mindre enn 17" kan gjøre Internett, tekstbehandling osv. betydelig mindre komfortabelt. Prisen øker vesentlig med størrelsen, så det blir å veie pris mot komfort og effektivitet. Det er utvilsomt en fordel å kunne se så mye av et dokument eller et regneark som mulig.
CRT-skjerm fra Compaq

Måten antall tommer blir målt på er noe spesiell. Man måler skjermen diagonalt. Man måler hele skjermen, også den delen av skjermen som ligger bak plastmaterialet. Man tar altså med den ytterste delen av skjermen man ikke kan se, der hvor det ikke vises noe bilde. Av denne grunn er det noen som oppgir synlig billedflate, noe som er langt mer avgjørende.

Oppløsning:
Måles i antall pixler (f.eks. 1280 x 1024 pix). Et pixel er et lite lyspunkt på skjermen. Det er en firkant som har en gitt farge. Bildet du ser er bygget opp av mange slike firkanter. Det første tallet angir antall pixler i bredden. Det andre tallet angir antall pixler i høyden. Det er det maksimale antall pixler som blir angitt. Du kan selv stille inn hvilken oppløsning du vil bruke. Men du kan ikke bruke en høyere oppløsning enn det som skjermen er angitt med. Du kan heller ikke bruke høyere oppløsning enn skjermkortet er dimensjonert for.

Frekvens:
Måles i Hz (hertz). Frekvensen forteller hvor mange ganger skjermbildet oppdateres per sekund. Har skjermen f.eks. 70Hz, betyr dette at bildet oppdateres 70 ganger per sekund. Dess høyere frekvens, dess mindre flimrer skjermen. En skjerm som flimrer er ubehagelig å se på, og kan gjøre at du får vondt i øynene. Dess høyere frekvens, dess bedre. En god, gammel regel er at en skjerm bør ha minst 70 Hz, og det har alle moderne skjermer. Men det lønner seg å kjøpe en skjerm med høyere frekvens enn som så. Hvor høyt opp du bør gå kan det ikke gis noen fasit på. Noen mennesker er mer utsatt for øye-problemer enn andre. Har du ingen formening om hvor høy frekvens du skal kreve, kan 85 Hz være et tips.

Vær obs. på at frekvensen varierer med oppløsning. Dess høyere oppløsning du velger på din PC, dess lavere blir frekvensen. Årsaken til dette er at dess flere pixler du har på skjermen, dess lengre tid bruker skjermen på å oppdatere bildet (alle pixlene). På skjermens anvisninger står det derfor oppgitt hvor høy frekvens skjermen har ved en gitt oppløsning (f.eks. 85 Hz ved 1024 x 768 pix).

Skjermkort
Har du et relativt moderne skjermkort, vil stort sett alle typer nye skjermer være kompatible. Men blant gamle skjermer/skjermkort hender det at skjermkortet ikke er kompatibelt med skjermen. Se evt. oppgradering av skjermkort.
 

Råd og flere detaljer

Et godt råd ved kjøp av skjerm er å ta hensyn til størrelse (antall tommer), og oppløsning ved 85Hz. De fleste som kjøper skjerm vet ikke mer om skjermen enn som så (hvis de i det hele tatt har forstått mer enn antall tommer). Men det kan være greit å forstå de mystiske ordene som butikkene oppgir. Her er en del detaljer:

Punktavstand - Dot Pitch - dp
Punktavstand oppgis i dp (dot pitch). Det står oppgitt f.eks. 0.25 dp eller 0,25 mm dp. Et pixel er det minste programmerbare område på skjermbildet. Et fotografi på skjermen er bygget opp av en rekke pixler. Et foto har således en størrelse på f.eks. 600 x 400 pixel, dvs. 600 pixler i bredden og 400 i høyden. Denne informasjonen ligger i bildets fil og vil ikke variere fra skjerm til skjerm. Det minste fysiske område en skjerm kan vise, er noe annet. Det kalles dot pitch. Et pixel kan strekke seg over ett eller flere slike dot pitch. Benytter du skjermens høyeste mulige oppløsning, vil du ha ett pixel per dot pitch. Punktavstand er avstanden (målt i millimeter) fra sentrum av et dot pitch til sentrum av neste dot pitch. Dess lavere avstand, dess finere bilde. Med andre ord: Dess mindre dess bedre, hvis du sammenligner to skjermer som er like store og har like stor synlig bildeflate. Men punktavstand er jo egentlig unødvendig å bry seg om hvis man vet størrelse og oppløsning, ettersom størrelse og oppløsning forteller hva skjermen er i stand til å vise.

Horisontal og vertikal frekvens
Av og til er horisontal og vertikal frekvens oppgitt. Horisontal frekvens forteller hvor mange linjer skjermen oppdaterer per sekund. Skjermen oppdaterer pixel for pixel, linje for linje. Når den har oppdatert alle linjene, har den oppdatert hele skjermbildet, og begynner på nytt. Vertikal frekvens angir hvor mange skjermbilder skjermen oppdaterer per sekund. Vertikal frekvens er altså det samme som ganske enkelt blir omtalt som skjermens frekvens. Både horisontal og vertikal frekvens måles i hertz (Hz), som betyr sekvenser per sekund. Vertikal frekvens multiplisert med antall linjer gir horisontal frekvens.

OSD
OSD er et uttrykkk som av og til dukker opp i spesifikasjonene. Det står for On Screen Display. Det betyr at du kan stille på lysstyrke, kontrast mm. på selve skjermen. Alle nye skjermer har dette, så du trenger ikke bry deg om OSD når du skal velge skjerm.

TCO
Noen skjermer er merket TCO etterfulgt av et årstall (92, 95 eller 99). Det er et slags miljømerke som forteller at skjermen er en lavstråle-skjerm og at den har energisparing (dvs. slår seg automatisk ned når den ikke blir brukt). Det er TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees) som står bak TCO-merket. Ideen bak TCO, som har over en million medlemmer, er å sørge for at datamaskiner er brukervennlige, miljøvennlige og ikke medfører helseskade. TCO'92 omfatter kun skjermer (lavstråle og energisparing) mens TCO'95 omfatter hele PC-en og dessuten stiller krav til ergonomi og økologi. TCO'99 har de samme kravområdene som TCO'95, men kravene er blitt skjerpet og nye krav har kommet til. Alle nye skjermer er imidlertid lavstråleskjermer, så det er bare hvis du kjøper en gammel, brukt skjerm at du kan ende opp med en høystråleskjerm. Høystråleskjerm kan gi fare for kreft.

 
Skjerm kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.