Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
   Guide til
kjøp av PC-utstyr

Skanner

 

   

Spørsmål til skanner

 • Hvor høy oppløsning (dpi) og hvor mange farger (bit) har jeg bruk for?
 • Hva er "Single-Pass Scanning"?
 • Hva er TWAIN?
 • Hva er LineArt?
 • Hva menes med gråtoner og antall bits i denne sammenheng?
 • Skanneren er oppgitt med to forskjellige fargedybder. Gå i dybden!

   

  Hvor høy oppløsning (dpi) og hvor mange farger (bit) har jeg bruk for?
  Det er vanskelig å gi et fasitsvar til dette. Det er god sammenheng mellom pris og oppløsning/fargedybde. Det er dette som først og fremst avgjør skannerens kvalitet.

  For de fleste private brukere er 400 dpi tilstrekkelig for å kunne skanne inn fargebilder. Det holder også til å skanne inn tekst som skal leses av et OCR-program. Men kan du gå opp til f.eks. 600 dpi, gir det betydelig bedre kvalitet. Det er å anbefale hvis du føler du har råd til det.

  Du bør ha en fargedybde på minst 30 bit for å få gode bilder. Men det avhenger jo helt av hva du vil bruke det til. Er du ikke så opptatt av kvalitet, og skal skanne inn bilder mest for fornøyelsens skyld, går 24 bit bra.

  Bedrifter som skal bruke skanner for å lage presentasjoner bør ha 2400 dpi og 48 bit.

  Hva er "Single-Pass Scanning"?
  Det betyr at scanneren bare trenger å gå over bildet én gang for å få med alle de tre fargene rød, grønn og blå. Bildet er bygget opp av nyanser av disse tre fargene. I praksis er dette opplyst om for å antyde at skanneren arbeider raskt. Skal du skanne inn mange bilder, tar dette lang tid. En rask skanner er å foretrekke, spesielt for bedrifter som skal skanne mange bilder og stiller krav til produktivitet.

  Hva er TWAIN?
  TWAIN er et språk de aller fleste skannere støtter. Man har da også software som støtter språket TWAIN. En TWAIN-driver tolker informasjonen fra skanneren.

  TWAIN er egentlig ikke en forkortelse for noe som helst. TWAIN er hentet fra uttrykket "Never the twain shall meet" (Aldri skal de to møtes). Poenget er at programmet aldri snakker direkte med skanneren. De snakker alltid sammen via driveren. Men når man lager et ord som ikke står for noe som helst, er det selvsagt morsomt å finne ut hva det står for likevel. TWAIN har blitt kjent for "Technology Without An Interesting Name". Faktisk har denne forklaringen blitt så kjent at mange tror TWAIN står for dette i virkeligheten. Så ikke bli overrasket om denne forklaringen dukker opp i leksikon og lignende.

  Hva er LineArt?
  LineArt betyr at bildet skanneren leverer bare har to farger (sort og hvitt). Dette er greit å bruke på tekst, hvor teksten står skrevet sort på hvitt. Det kan også være greit å bruke på en strektegning hvor man ikke ønsker andre farger enn sort og hvit. LineArt er alltid 1 bit. Dette fordi 1 bit er tilstrekkelig til å beskrive to farger.

  Hva menes med gråtoner og antall bits i denne sammenheng?
  Tenk på hvit, lysegrå, grå, mørkegrå og svart. Dette er fem forskjellige gråtoner. Ekstra lys grå blir en sjette gråtone. En skanner har f.eks. 10 bit gråtone. Dette tilsvarer 1024 gråtoner. Dess flere bit, dess bedre sort/hvitt-bilder kan skanneren produsere.

  Skanneren er oppgitt med to forskjellige fargedybder. Gå i dybden!
  24 bit er det som kalles "true color". 24 bit tilsvarer 16,8 millioner farger. Menneskets øye klarer ikke å skjeldne mellom flere farger enn dette, og derav uttrykket "true color". Skannere som har en fargedybde på 30 bit og 36 bit pleier ofte å bare gi fra seg 24 bit til datamaskinen. Likevel er det mening i å skanne med flere fargenyanser. Skanneren bruker fargene til å beregne hvilken farge (blant de 16,8 millionene) den skal velge, pixel for pixel. Resultatet blir et bedre bilde, i alle fall slik vi mennesker ser det, enn hva man hadde fått hvis skanneren bare hadde skannet med 24 bit.

  Prinsippet er kanskje lettest å forstå hvis du tenker deg gråfarge bygget opp av sorte og hvite små områder. Hvert område er enten sort eller hvitt (bare to farger). Men på avstand ser det ut som gråfarge (en tredje farge). Hvis den reelle fargen (som skal skannes) er grå, og man bare skanner med to farger, vil skanneren oppfatte enten hvitt eller sort. Men hvis skanneren kan oppfatte gråfarge, kan den bestemme seg for å gi fra seg annenhvert pixel sort og annenhvert hvitt, slik at det ser ut som grått selv om skjermen ikke viser gråfarge i virkeligheten. Samme prinsipp gjelder for alle regnbuens farger. Man bruker to eller flere farger til å simulere en farge man ikke har.

  Altså: Det høyeste tallet angir hvor mange bit skanneren skanner med. Det minste tallet angir hvor mange bit skanneren gir fra seg til datamaskinen.

   

  Tilbake til forrige side
   

 •  
  Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.